Акафист преображению господню: тропарь и кондак, полный текст молитвы на русском языке

Акафист Преображению Господню: тропарь и кондак, полный текст молитвы на русском языке

В озсия́ нам, я́ко со́лнце светоза́рное, от восто́ка в велеле́пии/ Твоя́, Влады́чице, ико́на,/ озаря́ющи чуде́с сия́нием пресла́вно/ всех, вы́ну приходя́щих к ней с ве́рою и любо́вию,/ и моля́щихся усе́рдно Твоему́, е́же о Сы́не Твое́м и Бо́зе вели́чию./ Сла́ва Бо́гу, Арсе́нием сию́ да́вшему нам,/ сла́ва возврати́вшему от Нова́града, // сла́ва де́йствующему то́ю все́м исцеле́ния.

П репросла́вленная Вы́шняго Ма́ти созыва́ет к песнопе́нию нас/ Своего́ о́браза прише́ствием от Нова́града/ и возбужда́ет зре́нием того́ на по́двиг,/ побежда́ти сопроти́вных си́лу,/ и к Ней, я́ко на́шея ра́дости вино́вней, пе́ти: // ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Новости

Обновления на сайте

В раздел МОЛИТВОСЛОВ добавлены:

Обновления на сайте

 • Добавлены молитвословия в разделы:
 • * Новомученикам и исповедникам XX века
 • * Мученикам

Объявления

Внимание!

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

Поиск по сайту

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Тропарь молитва кондак

Я́ ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя раби́ Твои́,/ Богоро́дице пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй // и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ч естна́го о́браза Твоего́ зна́мение/ пра́зднующе лю́дие Твои́, Богороди́тельнице,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́./ Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем: // ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Молитва перед иконой, именуемой “Знамение” Корчемная

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Ма́ти, Богоизбра́нная Отрокови́це! Ненаде́жных наде́яние, больны́х исцеле́ние, си́рым предста́тельнице, скорбя́щим утеше́ние и ра́дость, оби́димым покрови́тельнице и всем в беда́х и напа́стях су́щим ско́рое поможе́ние и заступле́ние! Помози́, о Ма́ти Бо́жия, и нам гре́шным в ско́рби на́шей, возвесели́ ра́достию сердца́ люде́й Твои́х; упра́ви в ми́ре и тишине́ жизнь на́шу и не да́ждь во отча́яние впа́сти. Ты бо Еди́на еси́ па́че всех святы́х и па́че всех Го́рних умо́в Предста́тельница на́ша к Бо́гу, я́ко Всеблага́го Царя́ Блага́я Ма́ти. Те́мже мы, гре́шнии, на Пречи́стый Твой о́браз Зна́мения взира́юще, умиле́нно преклоня́ем коле́на и, благогове́йно лобыза́юще, мо́лим Тя, Благосе́рдая Ма́ти: не отри́ни смире́ннаго моле́ния на́шего и яви́ нам зна́мение ми́лости Твоея́: никто́же бо, к Тебе́ прибега́я со упова́нием, исхо́дит от Тебе́ посра́млен, но про́сит благода́ти и прие́млет дар к поле́зному проше́нию, прославля́я Сы́на Твоего́ и Бо́га, и Тебе́ с Ним, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед иконой, именуемой “Знамение” Курская-Коренная

Ц ари́ца на́ша Преблага́я, наде́ждо на́ша, Богоро́дице, Прия́телище си́рых и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице, зри́ши на́шу беду́, зри́ши на́шу скорбь; помози́ нам, я́ко не́мощным, окорми́ нас, я́ко стра́нных, оби́ду на́шу ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши, изба́ви оте́чество на́ше, стра́ждущую зе́млю Росси́йскую, от лю́таго безбо́жников обстоя́ния, спаси́ и сохрани́ рабо́в Твои́х (имярек) и всех нас, зде предстоя́щих и моля́щихся, и покры́й нас от вся́каго зла честны́м Твои́м Омофо́ром, я́ко не и́мамы ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши нас и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед иконой, именуемой “Знамение” Новгородская

Д осто́йно есть блажи́ти Тя,/ Богоро́дице Де́во,/ честне́йшую Херуви́м // и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м. Или: П еснь вся́ку духо́вную принесе́м Богоро́дице.

 1. В елича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопрати́вныя // гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́.
 2. В елича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой честны́й,/ и́мже показа́ла еси́ // пресла́вное зна́мение.
 3. Ино величание, иже в Великом Новеграде
 4. В елича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой честны́й,/ и́мже побе́ду на враги́ дарова́ // гра́ду на́шему.

Тропарь молитва кондак

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ грешни́и и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи: // Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Ин тропарь, глас 4:

Н е умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии:/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед?/ Кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́: // Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Н е и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́:/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́, // да не постыди́мся.

П ресвята́я Де́во Влады́чице Богоро́дице, ми́лосте Христа́ моего́, оби́телище Пресвята́го и Животворя́щаго Ду́ха, наде́ждо всех святы́х раб, свято́е зерца́ло све́тлости Бо́жия, святе́йшая А́нгел и Арха́нгел, Тебе́ припа́дая, усе́рдно молю́ся: умоли́ Сы́на Своего́ и Бо́га моего́, да отпу́стит ми вся́кое прегреше́ние, во́льное и нево́льное, изба́вит мя от всех наве́тов диа́вольских. Ей, Влады́чице, моего́ паде́ния возведе́ние, простри́ богоно́снеи Свои́ ру́це и извлецы́ мя из глубины́ грехо́вныя и даждь ми, рабу́ Твоему́ (имя рек), всегда́ уго́дная Сы́ну Твоему́ и Бо́гу моему́ твори́ти, сла́вя Его́ вку́пе со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  обручальные кольца с молитвой

Новости

Обновления на сайте

В раздел МОЛИТВОСЛОВ добавлены:

Обновления на сайте

 • Добавлены молитвословия в разделы:
 • * Новомученикам и исповедникам XX века
 • * Мученикам

Объявления

Внимание!

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

Поиск по сайту

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Церковные непонятности: что такое тропарь, кондак, канон, ирмос, акафист?

Часто в православных календарях или молитвословах можно встретить слова «тропарь святому» или «кондак праздника». Порой такие надписи встречаются на обороте небольших иконок. Давайте попробуем разобраться, что эти слова значат. Это поможет человеку чувствовать себя уверенней в церковной жизни.

Говоря просто, тропарь и кондак – это небольшие молитвословия, которые содержат в себе не только саму молитву, но и краткое объяснение праздника или прославление святого. Поются они в тот день, когда вспоминается святой или случается праздник. Обычно, тропарь и кондак составляют парное песнопение, исполняемое хором на службе.

Канон – крупная форма

В молитвословах есть и каноны, которые отличается от тропаря и кондака. Это более длинное произведение, состоящие из девяти песен.

Каждая песнь канона состоит из ирмоса (первая строфа) и тропарей (4-6 последующих строф). В основе этих песен лежат девять песен из Священного Писания.

Канон знаком почти всем верующим – три канона (Господу, Богородице и Ангелу Хранителю) входят в правило к Причастию.

Многозначность «канона»

Трудность, с которой сталкиваются неподготовленные люди – это то, что в разных ситуациях одни и те же слова могут значит разные вещи. Это явление есть и в церковном мире. Каноном называют правила, принятие церковные соборами.

Кроме того, говорят об иконописном каноне – это устоявшийся образец для написания иконы. Наконец, каноном (или кану́ном) иногда называют столик для поминальных свечей.

Нужно учитывать многозначность слова, чтобы правильно понимать его значение.

Акафист

Каким бы древним и устоявшимся не казалось богослужение, гимнография постепенно развивается. В XIX и XX веке в Русской церкви получил большое распространение жанр акафиста.

Строфы в нём начинаются со слова «радуйся» и общее настроение акафиста обычно радостное, а тематика – похвальба святому или прославление Бога.

Хотя жанр пользуется большой народной популярностью, в церковное богослужение входит только один Великий акафист (Пресвятой Богородице), написанный в глубокой древности и слабо связанный с современными текстами. Он поется в субботу 5-й седмицы Великого Поста, один раз в год.

Пришли из истории

Сами слова эти пришли из греческого языка.

«Тропарь» переводится как тон, лад или мелодия. Упоминания о пении тропарей находятся в древнейших христианских летописях, датируемых IV и V веком. Это самый древний вид церковных песнопений.

«Кондак» в переводе означает палочку, на которую наматывался свиток из пергамента. В древности кондаки представляли собой не одну строчку, а длинную поэму, посвященную православному празднику. Первый сочинитель таких «поэм» – святой Роман Сладкопевец. С течением времени, в службе остались только первые строчки тех поэм – они и называются кондаками теперь.

Собор Александра Невского в центре Софии

На смену им пришли другие длинные тексты – это были каноны. «Канон» переводится с греческого как правило, мерило или норма. В богослужении он появился примерно в VIII.

Слово «акафист» буквально можно перевести как «не сижу». Иногда их обозначают «неседальными песнями» в противовес «седальнам», другому виду песнопений.

Гимнография – церковная песенная поэзия

Можно сказать, что тропарь, кондак, канон и акафист – это жанры церковной песенной поэзии, иначе называемой гимнографией. Есть и множество других видов песнопений и возгласов. Мы лишь приподняли завесу тайны над красотой и гармонией церковных наук и богослужебных понятий. Надеемся, что эта статья поможем вам подружиться с миром православного богослужения.

Значение праздника Сретения Господня, ирмосы, тропарь, кондак и величание

Молитвы каноны акафисты

Акатисти, тропари, молитве

Православные молитвы ☦

Тропари и кондак о умерших

Акафист или молитва

Акафист Преображению Господню: тропарь и кондак, полный текст молитвы на русском языке

Детально: акафист или молитва — со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Новая статья: молитва или акафист разница на сайте святая-молитва.рф – во всех подробностях и деталях из множества источников, что удалось нам найти.

Акафисты — что это такое. Как правильно акафист читать Господу, Богородице и святым

Что такое акафист

Акафист — это хвалебная песнь или торжественный гимн, который написан в честь Христа, Божией Матери или святому. Его читают обращаясь к конкретному святому, чтобы он помог при разрешении каких-то дел или просто для утешения.

 • «
 • Неседальное пение » — так переводится акафист с древнегреческого языка. И этот перевод означает, что читать или слушать
 • акафист нужно стоя, сидеть нельзя, исключение составляют лишь больные люди.

Акафист принято читать, стоя лицом к иконе того святого или события, во имя и честь которого исполняется славление. При отсутствии иконы можно прийти в храм и здесь прочитать акафист. Если и этой возможности нет, то вполне допустимо читать акафисты, стоя лицом к востоку.

Господь Иисус Христос так учил нас молиться:

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»(Мф.6,6).

 1. Святые отцы так объясняют эти слова — неважно, где человек молится, главное, чтобы молитва была в сердце.
 2. Акафист состоит из разных частей — кондаков и икосов.
 3. Кондак представляет собой небольшую песнь, кратко описывющую какую-либо историю или поступок, который совершил святой.
 4. Икос — это тоже восхваляющая песнь, которая более расширенно раскрывает то событие, которое воспето в предыдущем кондаке.
 5. Например, в пятом икосе будет идти речь о том же событии, что и в пятом кондаке, но более подробно.
 6. Также вместе с чтением акафиста читают тропари, которые похожи на кондаки — это тоже небольшая восхваляющая песнь, посвященная святым или в честь какого-то события, праздника.

Порядок чтения акафиста

Порядок чтения акафистов такой же, как обычных молитв. Можно совместить утреннее или вечернее правило с чтением акафиста. В этом случае второй раз прочитывать начальные молитвы не нужно, а читать акафист можно после молитв до конечной молитвы «Достойно есть».

Читайте также:  Икона Крещение Господне: история образа Богоявление и о чем просят, молитвы

Акафист обычно читают в следующим порядке:

 • Моли́твами святых оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
 • Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́
 • Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

(От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святый Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святый, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Отче наш. Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон) Псалом 50.

Символ веры

(Если Кресту — силою Честнаго и Животворящего Креста, если Ангелам — Честных Небесных Сил Бесплотных)

Молебен с акафистом – что это?

В христианской вере есть много разных понятий, которые для многих людей являются неизвестными. Молебен представляет собой непродолжительное богослужение, которое совершает священник. Каждый человек может заказать молебен о здравии себя, своих родственников и других людей. Молебен может быть и хвалебным.

Молебен с акафистом – что это?

Молебен, когда священник читает хвалебное песнопение, посвященное святому, к которому обращаются в молитвах, и называется молебном с акафистом. Общественный молебен обычно совершается после литургии и может проходить как утром, так и вечером.

Допускаются и частные молебны, которые могут совершаться не только в храме, но и на дому. Последование молебна с акафистом только в праздничные дни совершается в центре храма.

Что касается обычных дней, то это проходит перед иконой святого, к которому обращаются и восславляют.

Молебен с акафистом Николаю Чудотворцу и другим святым должен проходить стоя, поскольку сидеть запрещено. Наиболее известный акафист посвящен Пресвятой Богородице. Состоит он из 25 песен, в которые входит 13 кондаков и 12 икосов.

В кондаках рассказывается сжатое содержание праздника или история жизни Святого. Икос представляет собой песнь, которая восславляет и прославляет Святого или праздник. В конце каждого молебна читается молитва, кому именно проходило служение.

После этого священники сообщает всем людям, что молебен закончен и называется это «Отпуст».

Чем отличается молебен от сорокоуста?

В отличие от молебна сорокоуст читают на Литургии 40 раз или 40 дней. Есть и еще одно отличие, а заключается оно в том, что сорокоуст бывает не только о здравии, но и об упокоении. Эту сильную молитву можно заказать на шесть месяцев и даже на год. Сорокоуст рекомендуется заказывать сразу в трех церквях.

Копирование информации разрешено только с прямой и индексируемой ссылкой на первоисточник

Что такое акафист, кондак и тропарь — когда их читают, для чего нужны

В последнее время распространяются группы, в которых совершается молитва по соглашению. Чаще всего читают акафисты. Что это такое, когда их читают? Подробные пояснения в данной статье.

Когда нужно читать Акафист

Молитва бывает разных форм, прежде всего — церковная, она самая важная, поскольку в храме совершаются все церковные Таинства, дающие спасение души. Но есть и домашняя, или келейная.

Дома многие верующие любят читать различные акафисты. Что это такое? Это вид церковной поэзии.

Если перевести название с греческого, то в нем указывается, что во время произнесения данных молитв нельзя сидеть (например, во время чтения кафизмы — можно).

Никаких церковных указаний на то, когда необходимо обращаться к акафистам — нет. Каждый верующий волен читать их по желанию собственной души. Обычно читают по одному в неделю, можно и ежедневно — если хватает духовных сил. Как правило, прибегают к такой форме молитвы, когда хотят вымолить что-то серьезное:

 • во время болезней;
 • при желании найти жениха или зачать ребенка;
 • когда жена хочет, чтобы муж бросил пить;
 • о прекращении войн;
 • просят и о бытовых нуждах.

Что такое чтение акафистов по соглашению? Это очень просто — люди договариваются читать одинаковый текст в одно и то же время. Так получается, что находясь в разных местах, они одновременно возносят свои прошения к Господу. Эффект от такого чтения будет намного сильней, чем от одиночного.

Другие виды церковной поэзии

 1. Кондак — хвалебное пение, оно является кратким
 2. Тропарь — еще один вид церковного стиха, в нем в сжатой форме излагается суть праздника, или восхваляется святой (если тропарь святому). Каждый великий праздник (Пасха, Рождество, Богоявление и т.д.) имеют собственный тропарь.
 3. Икос — тоже относится к хвалебным гимнам, но более пространным, т.е. продолжительным.

Когда читаются акафисты в храме

Многие люди, будучи впервые в храме, читая церковное расписание, не все понимают. Например, что такое молебен с акафистом? Они служатся по особым дням. Например, перед новым годом, началом учебы в школах. Верующие самостоятельно могут заказывать молебны — перед началом важного дела, перед отъездом, в день именин. При желании, этот чин может соединяться с акафистом и освящением воды.

Только по каноническим правилам подобное служение не допускается сразу после Литургии, потому что является сокращенным вариантом вечерней службы. Поэтому не следует настаивать на своем, если священник назначает другое время.

Молебны могут служиться не только в храме — можно пригласить батюшку в дом, на мероприятие, на поле (чтобы освятить будущий урожай). Служить его разрешается только духовному лицу, а вот акафисты читаются мирянами свободно.

 • Водосвятный молебен что это такое
 • Роман Сладкопевец — молитва, икона, тропарь — найдете здесь
 • Колокольный звон для очищения дома, души и тела —

Строение акафиста

Этот вид молитв представляет неизменную форму. Она содержит 25 песен (13 кондаков и 12 икосов), которые чередуются друг с другом. Самый первый акафист написан около 626 г. Строго говоря, только он официально входит в богослужебный устав. Посвящен Богородице и до сих пор имеет широкое хождение среди верующих.

Икосы, или строфы, делятся на более короткие стихи, которые содержат по 12 приветственных обращений со слова «Радуйся!» В целом гимн можно разделить на 2 части: в первой ведется повествование о неких событиях (из жизни святого или история праздника). Далее более сложная часть — догматическая, которая задевает темы спасения, Боговоплощения. Услышать его в храме можно один раз в году, в великопостный период. В церковном расписании он называется «Похвала Богородице».

Жанр развивался довольно медленно, поскольку довольно сложен. Например, известный Акафист Иисусу Сладчайшему относят к 13 в., на славянском он появился лишь в 14 в. Авторство приписывается афонским монахам. Сегодня можно выбрать из огромного числа, в зависимости от своей духовной нужды.

Когда человек только начинает ходить в православный храм, ему бывает сложно разобраться как в смысле богослужения, так и в многочисленной церковной атрибутике.

Что такое акафист, кондак и тропарь — читайте здесь. . Что такое акафист, кондак и… Неусыпающий псалтырь о здравии… Ладанка — что это, как…

Акафист Киприану и Мученице Иустине. Кондак 1. . Затем Икос 1 и Кондак 1). Также Вы можете использовать аудиомолитву, которая поможет правильно настроиться на чтение акафиста.

Что такое акафист, кондак и тропарь; О житие сорока мучеников севастийских вы можете узнать здесь .

Чинопоследование молебного пения с акафистом

 • После́дование моле́бнаго пе́ния с ака́фистом
 • Диа́кон: Благослови́, Влады́ко.
 • Иере́й: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
 • Лик: Ами́нь.
 • Диа́кон: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
 • И мы: Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
 • Та́же чтец:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Три́жды.

 1. Сла́ва, и ны́не:
 2. Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
 3. Го́споди, поми́луй, три́жды.
 4. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Возгла́с: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12.

 • Сла́ва, и ны́не:
 • Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
 • Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
 • Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
 • Псало́м 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й: и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́.

Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́: душа́ моя́ я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х.

Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. и́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́.

И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. Три́жды.

 1. Посе́м ектения́ вели́кая:
 2. Ми́ром Го́споду помо́лимся.
 3. Лик: Го́споди, поми́луй.
 4. О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.
 5. Лик: Го́споди, поми́луй.
 6. О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.
 7. Лик: Го́споди, поми́луй.
 8. О святе́м хра́ме сем, и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.
 9. Лик: Го́споди, поми́луй.
 10. О вели́ком господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или́: архиепи́скопе, или́: преосвяще́ннейшем епи́скопе) и́мярек, честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, и о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.
 11. Лик: Го́споди, поми́луй.
 12. О богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.
 13. Лик: Го́споди, поми́луй.
 14. О гра́де сем (или́: о ве́си сей, или́: о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.
 15. Лик: Го́споди, поми́луй.
 16. О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.
 17. Лик: Го́споди, поми́луй.
 18. О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных, и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.
 19. Лик: Го́споди, поми́луй.
 20. О избáвитися нaм от вся́кия ско́рби, гне́ва и нýжды, Го́споду помо́лимся.
 21. Лик: Го́споди, поми́луй.
 22. Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нaс, Бо́же, Твоéю благодáтию.
 23. Лик: Го́споди, поми́луй.
 24. Пресвятýю, Пречи́cтую, Преблагословéнную, слáвную Влады́чицу нáшу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помянýвше, сáми себе́, и дрyг дрýга, и вeсь живо́т нaш Христу́ Бо́гу предади́м.
 25. Лик: Тебе́, Го́споди.
 26. Возгла́с: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
 27. Лик: Ами́нь.
 28. И а́бие диа́кон глаго́лет по гла́су тропаря́:
 29. Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.
 30. Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.
 31. Стих 2: Обыше́дше, обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им.
 32. Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.
 33. Стих 4: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла: от Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.
 34. Лик: Бог Госпо́дь: во глас тропаря́, к коему́ждо стиху́.
 35. Та́же тропа́рь, два́жды:Сла́ва, и ны́не: Богоро́дичен его́.
 36. Та́же псало́м 50:
Читайте также:  Молитва Василия Великого от осквернения: как обращаться к святому 7 текстов

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти.

Се́ бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 • Посе́м без ирмосо́в 1 и 3 пе́сни кано́на, его́же припе́вы:
 • Иису́се Сладча́йший, спаси́ нас.
 • Или́: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
 • Или́: ко́ему-либо свято́му.
 • Пое́м же ку́юждо песнь си́це:
 • Иере́й и диа́кон: Припе́в.
 • Лик: Припе́в.
 • Иере́й и диа́кон: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 1. По 3-й пе́сни пое́м:
 2. Спаси́телю: Изба́ви от бед/ рабы́ Твоя́, Многоми́лостиве,/ я́ко мы усе́рдно/ к Тебе́ прибега́ем,// ми́лостивому Изба́вителю, всех Влады́це, Го́споду Иису́су.
 3. Богоро́дице: Спаси́ от бед/ рабы́ Твоя́, Богоро́дице,/ я́ко вси по Бо́зе/ к Тебе́ прибега́ем,// я́ко Неруши́мей Стене́ и Предста́тельству.
 4. При́зри благосе́рдием,/ Всепе́тая Богоро́дице,/ на мое́ лю́тое/ телесе́ озлобле́ние,// и исцели́ ду́ши моея́ боле́знь.
 5. Свято́му: Моли́ Бо́га о нас, и́мярек,/ я́ко мы усе́рдно/ к тебе́ прибега́ем,// ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душа́х на́ших.
 6. Та́же ектения́:
 7. Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
 8. Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.
 9. Еще́ мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле и о господи́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или́: преосвяще́ннейшем епи́скопе) и́мярек, и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.
 10. Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.
 11. Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.
 12. Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.
 13. Возгла́с: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́ и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
 14. Лик: Ами́нь.

Та́кожде 4, 5 и 6 пе́сни кано́на.По 6-й пе́сни пое́м, я́коже и по 3-й пе́сни.

 • Та́же ектения́:
 • Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
 • Лик: Го́споди, поми́луй.
 • Заступи́, спаси́, поми́луй, и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
 • Лик: Го́споди, поми́луй.
 • Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
 • Лик: Тебе́, Го́споди.
 • Возгла́с: Ты бо еси́ Царь ми́ра, и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
 • Лик: Ами́нь.

Та́же лик пое́т конда́к 1-й ака́фиста Спаси́телю, или́ Богоро́дице, или́ свято́му. По прочте́нии 12 кондако́в и и́косов иере́й чтет конда́к 13-й три́жды. Та́же и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Диа́кон: Во́нмем. Прему́дрость. Во́нмем.

 1. Проки́мен (Го́споду, Бо́жией Ма́тери или́ свято́му).
 2. Лик пое́т проки́мен.
 3. Диа́кон: Го́споду, помо́лимся.
 4. Лик: Го́споди, поми́луй.
 5. Иере́й: Я́ко свят еси́, Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
 6. Лик: Ами́нь.
 7. Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
 8. Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.
 9. Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.
 10. Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.
 11. Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.
 12. Иере́й: Мир всем.
 13. Лик: И ду́хови твоему́.
 14. Иерей: От и́мярек свята́го Ева́нгелия чте́ние.
 15. Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
 16. Диа́кон: Во́нмем.
 17. И чтет иере́й прилучи́вшееся Ева́нгелие.
 18. Посе́м пою́тся пе́сни 7, 8 и 9.
 19. Та́же: Досто́йно есть: Трисвято́е, по О́тче наш: тропари́.
 20. По тропаре́х ектения́:
 21. Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
 22. Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.
 23. Еще́ мо́лимся о вели́ком господи́не и о́тце на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле и о господи́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе или́: преосвяще́ннейшем епи́скопе) и́мярек, и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.
 24. Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.
 25. Еще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.
 26. Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.
 27. Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих и́мярек.
 28. Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.
 29. Еще́ мо́лимся за всю бра́тию, и за вся христиа́ны.
 30. Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Возгла́с: Услы́ши ны, Бо́же Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

По ектении́ иере́й чтет моли́тву. Посе́м пое́тся велича́ние.

 • Диа́кон: Прему́дрость.
 • Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
 • Лик: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
 • Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три́жды. Благослови́.

 1. Иере́й отпу́ст:
 2. Христо́с и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, (и́мярек свята́го, ему́же моле́бен), и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.
 3. Лик: Ами́нь.

Акафист и молитва Преображению Господню

Преображение Господне. 1403 г. (Феофан Грек)

Преображе́ние Госпо́дне , праздник Православной Церкви, принадлежит к числу двунадесятых Празднуется 6 августа

В этот день вспоминается явление Иисуса Христа в божественной славе (ещё во время земной жизни) трём избранным ученикам. Иисус Христос взял «Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет»

(Мф. 17:12).«И вот два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9:30–31).

«И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте»

(Мк. 9:7).

Место события

Место Преображения в Евангелии не указано. Известно только, что оно совершилось на горе. Церковная традиция соотносит неназванную в Евангелиях гору с галилейской горой Фавор (откуда происходит исихастский термин «фаворский свет»). Это мнение в настоящее время вызывает возражения учёных.

Фавор представляет собою небольшую возвышенность, находящуюся в южной Галилее. В новозаветную эпоху на вершине Фавора была крепость, что делало место неблагоприятным для уединения. В противовес традиционной топографии, мнение ученых склоняется в наши дни в пользу горы Ермон. Ермон, при большой высоте (ср.

«высокая гора»: Мф. 17:1, Мк. 9:2), создававшей благоприятные условия для полного уединения, расположен к северу от Галилеи. Область Кесарии Филипповой, где ученики исповедали Учителя Мессию, лежит у подножия Ермона.

Приурочение Преображения к Ермону отвечает и хронологии события: последующее прохождение Господа через Галилею (Мк. 9:30) накануне пути в Иерусалим естественно понимать как прохождение с севера на юг — не от Фавора к Ермону, а от Ермона к Фавору. Предлагаемая топография не есть единственно возможная.

Она тоже не свободна от возражений. Но совокупность данных обеспечивает ей несомненные преимущества перед традиционным пониманием.

О горе Фаворe как месте Преображения Господа свидетельствуют блж. Иероним Стридонский и свт. Кирилл Иерусалимский [1]. Разные мнения о горах Преображения см. Евангелида и Энциклопедию Герцога, т. XV, 599.

  Основатели Киево-Печерской лавры — Антоний и Феодосий

У Дукакиса пишется, что Преображение было в феврале, то есть незадолго до страдания Христова (на основании Мф 16, 21), но ради Четыредесятницы празднуется в августе.

О чем просят 19 августа

Яблоко издавна признавалось символом плодородия, здоровья, долголетия. Праздничное воззвание к Всевышнему не имеет особых ограничений. Придерживайтесь основных правил православия:

 1. Не желать другим зла.
 2. Не призывать кары небесные на головы врагов.
 3. Доверять Всевышнему. Ему виднее, кого наказывать, а кого миловать.

Незамужние девушки утром просят о суженом. Семейные женщины — о благополучии детей и супруга. Мужчины молят о плодородии в широком смысле.

Мысленно проанализируйте собственную проблематику. Что в жизни идет косо-криво? Вот в этом вопросе и призовите Высшей поддержки. Запретов, кроме обозначенных выше, не существует.

Предупреждение: святые всегда откликаются. Задача взывающего состоит в том, чтобы увидеть в событиях подсказки и направления. Даже неприятности — это путь, выводящий к исполнению желания.

История праздника

Преображение Господне. Современная икона

Местно в Палестине праздник Преображения Господня литургически отмечается, вероятно, начиная с века, со времени построения св. равноап. Еленой на горе Фавор храма, посвящённого этому событию. Слово св. Ефрема Сирина на сей день подвергается сомнению [2]. О словах свт.

Читайте также:  Святая Мария Магдалина: житие равноапостольной и в чем помогает икона, молитвы

Иоанна Златоустого на Преображение, коих у Фабриция [3] показано три, равно и о слове свт. Кирилла Александрийского патрологи не говорят, но признаются подлинными слова на сей праздник свт. Прокла, Патриарха Константинопольского (+ 446) и епископа Василия Селевкийского (+ ок. 459).

Таким образом, свидетельства о сем празднике на востоке приходятся на время не позднее века.

Все богослужебные памятники восточные, дошедшие до нас от начала VIII века, — именно Евангелие праздничное 715 года, стихиры и каноны прпп. Космы и Иоанна Дамаскина и многие другие говорят о всеобщем праздновании Преображения Господня в VIII и последующих веках.

На Западe с века папой Каликстом III (с 1457 г.) он сделан всеобщим праздником. Впрочем, он встречается в некоторых древних западных мартирологах и издавна на Западe торжественно совершался в некоторых церквах, например, во Франции в Туре, в Испании при св.

Ильдефонсе в VII веке.

В относительно недавнее время явилось предположение, что праздник Преображения Господня 6 августа — армяно-каппадокийского происхождения и установлен в Армении в противовес языческому празднику роз в честь Астхик [4].

Какие молитвы читают

Выделяют четыре основных вида молитв, которые необходимо произносить в праздник Господнего Преображения:

 • Тропарь. Считается древнейшим песнопением, которое часто произносится во время церковных праздников. В этой короткой песне принято восхвалять святых, а также раскрывать основную суть праздника. Также тропарями можно называть молитвенные тексты, из которых состоят другие более короткие молитвословия или каноны.
 • Кондак. Это краткое песнопение, состоящее из нескольких строф. В нем детально описывается суть праздника, а также его основные особенности. Большинство кондаков очень похожи на тропари, так как исполняются они под такую же мелодию. Произносят кондаки между третьей и шестой песней канона.
 • Акафист. Это хвалебные песнопения, которые произносятся для восхваления Богоматери, Господа и других святых. Акафисты состоят из нескольких десятков песен, которые размещены по порядку в зависимости от букв алфавита. В конце каждой песни произносятся слова «Радуйся» или «Аллилуйя». Произнесением акафистов занимаются на церковные праздники, а также во времена особой радости.
 • Величание. Это коротенькие церковные песнопения, в которых принято восхвалять святых, Богородицу и Иисуса. Такие тексты всегда начинаются со слова «Величаем».

Если человек решил зачитывать перечисленные молитвы, надо делать это правильно. Молиться лучше в уединении, чтобы никто не мог отвлечь от произнесения молитвенного текста.

Во время молитвы надо полностью на ней сосредоточиться и не думать ни о чем постороннем. Слова должны исходить искренне, от всей души.

Лучше всего произносить молебны, преклонившись на колени перед иконами Богоматери, Христа и святых апостолов.

Молитвословия

 • Тропарь, глас 7
 • Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́, я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и на́м, гре́шным, Све́т Тво́й присносу́щный// моли́твами Богоро́дицы, Светода́вче, сла́ва Тебе́.
 • Кондак, глас тот же
 • На горе́ преобрази́лся еси́,/ и я́коже вмеща́ху ученицы́ Твои́, сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша,/ да егда́ Тя́ у́зрят распина́ема,/ страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное,/ ми́рови же пропове́дят,// я́ко Ты́ еси́ вои́стинну О́тчее сия́ние.

  Как исцелиться от сглаза и порчи: виды молитв Иисусу Христу

Величание

Велича́ем Тя́,/ Живода́вче Христе́,/ и почита́ем пречи́стыя пло́ти Твоея́// пресла́вное преображе́ние.

Тропарь Воздвижению Креста Господня, кондак, величание

20 сентября, 2012. Редакция «Правмира»

Как странно — мы празднуем Воздвижение Креста. Креста, на котором мучился наш Спаситель. Более того, это — один из 12 главных, или двунадесятых праздников Православной Церкви.

Неужели это памятная для христиан дата — о том, как устанавливался Крест на Голгофе? На самом деле, Православная Церковь празднует день, в который равноапостольная царица Елена нашла Крест, на […]

Миниатюра менология императора Василия II. Ватикан

Как странно — мы празднуем Воздвижение Креста. Креста, на котором мучился наш Спаситель. Более того, это — один из 12 главных, или двунадесятых праздников Православной Церкви.

Неужели это памятная для христиан дата — о том, как устанавливался Крест на Голгофе? На самом деле, Православная Церковь празднует день, в который равноапостольная царица Елена нашла Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Крест был обретен в 326 году около горы Голгофы в Иерусалиме.

C VII века мы празднуем память о возвращении Животворящего Креста из Персии византийским императором Ираклием (629).

Почему же именно воздвижение Креста? При обретении, и при возвращении Креста предстоятель поднимал (Воздвигал) крест три раза, чтобы все могли его видеть.

В этот радостный день, который дал людям возможность прикоснуться хоть к малой толике земных свидетельств жизни Спасителя, читается Тропарь Воздвижению Креста Господня.

Текст исполнен благодарности и почитания Крестной жертвы. Живоносное древо Креста стало целительным лекарством для измученных грехами и пороками человеческих душ.

Тропарь Воздвижению Креста Господня напоминает нам о том, какая сильная любовь заключена в жертве Спасителя.

Равноапостольные Константин и Елена. Храм Святой Софии, Константинополь

Тропарь Воздвижению Креста Господня

Cпаси, Господи, люди Твоя / и благослови достояние Твое, / победы на сопротивныя даруя / и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Cпаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным христианам над неприятелями даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ.

Кондак Воздвижения Креста Господня

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству,/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

Молитва первая

О, всечестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, Кро́вию Христа́ Бо́га на́шего освяще́нный и сме́ртию Его́ нас от сме́рти ве́чныя свободи́вый! Ты еси́ зна́мение побе́ды на враго́в на́ших ви́димых и неви́димых: ты и́маши яви́тися в час Стра́шнаго Суда́ Христо́ва: тебе́ смире́нно покланя́юся, честно́ прикаса́юся и любе́зно тя лобыза́ю, ны́нешнее моле́ние к Распя́тому на тебе́ принося́, да исцели́т мя си́лою в тебе́ Свое́ю от всех неду́гов душе́вных и теле́сных, и сохрани́т от враго́в ви́димых и неви́димых, и неосужде́нна на суде́ Свое́м одесну́ю поста́вит. Ей, Животворя́щий Кре́сте святы́й, на тебе́ Спас, умира́я за уме́ршия грехми́ челове́ки, дух Свой я́ко челове́к испусти́, Кровь же и во́ду источи́, и си́ми треми́, еди́но, е́же па́че все́х есть на потре́бу, спасе́ние нам соде́ла: во сла́ву исто́чника вод живы́х Бо́га Отца́, Себе́ же, от крове́й Деви́ческих воплоще́нна Бо́га Сы́на, и Бо́га Ду́ха Свята́го, оживля́ющаго дух челове́ч: И́хже Трие́х во еди́ном Божестве́ пособи́ и мне сла́вити благода́рственно, от воды́ креще́ния восприя́тою ве́рою непоро́чною, в прича́стии же пло́ти и Кро́ве Госпо́дних наде́ждою несумне́нною и в покая́нии ду́хом сокруше́нном и любо́вию нелицеме́рною: ниже́ то́кмо в жи́зни сей плаче́вной, я́ко вода́ мимотеку́щей, бра́ней и крове́й испо́лненной, и я́ко па́ра исчеза́ющей с воздыха́нием, но и в бу́дущей блаже́нной просла́влю Го́спода, посо́бием си́лы твоея́, Кре́сте треблаже́нне, да просла́влю са́мым лица́ зре́нием ве́рованному одержа́нием же ча́янному и наслажде́нием люби́мому, еди́ному в Тро́ице сла́вимому в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пречи́стый и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Дре́вле у́бо был еси́ ка́зни позо́рныя ору́дие ны́не же зна́мение спасе́ния на́шего – при́сно почита́емое и прославля́емое! Ка́ко досто́йне возмогу́ аз недосто́йный воспе́ти Тя и ка́ко дерзну́ преклони́ти коле́на се́рдца моего́ пред Искупи́телем мои́м, испове́дая грехи́ свои́? Но милосе́рдие и неизрече́нное человеколю́бие Распе́ншагося на тебе́ смире́нное дерзнове́ние подае́т ми, да отве́рзу уста́ моя́ во е́же сла́вити Тя; сего́ ра́ди вопию́ Ти: ра́дуйся, Кре́сте, це́ркве Христо́вы – красота́ и основа́ние, вся вселе́нныя – утвержде́ние, христиа́н всех – упова́ние, царе́й – держа́ва, ве́рных – прибе́жище, а́нгелов – сла́ва и воспева́ние, де́монов – страх, губи́тельство и отгна́ние, нечести́вых и неве́рных – посрамле́ние, пра́ведных – приста́нище, заблу́дших – наста́вниче, одержи́мых страстьми́ – раска́яние, ни́щих – обогаще́ние, пла́вающих – ко́рмчий, сла́бых – си́ла, во бране́х – побе́да и одоле́ние, си́рых – ве́рное покрове́ние, вдов – засту́пниче, дев – целому́дрия охране́ние, ненаде́янных наде́жда, неду́жных – врач и ме́ртвых – воскресе́ние! Ты прообразо́ванный чудотворя́щим жезло́м Моисе́я – животво́рный исто́чник, напая́ющий жа́ждущия духо́вныя жи́зни и услажда́ющий на́ши ско́рби, Ты – одр, на нем же ца́рственно почи́л тридне́вно Воскре́сший Победи́тель а́да. Сего́ ра́ди и у́тро и ве́чер и полу́дне прославля́ю Тя, треблаже́нное Дре́во, и молю́ во́лею Распе́ншагося на Тебе́, да просвети́т Он и укрепи́т Тобо́ю ум мой, да откры́ет в се́рдце мое́м исто́чник любве́ соверше́нней и вся дея́ния моя́ и путие́ мои́ Тобо́ю осени́т, да вы́ну велича́ю Пригвожде́ннаго на Тебе́, грех мои́х ра́ди, Го́спода Спаси́теля моего́. Ами́нь.

Величание праздника

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и чтем Крест Твой Святый, / имже нас спасл еси от работы вражия.

Величаем Тебя, / Податель жизни Христе, / и чтим Крест Твой святой, / которым Ты спас нас / от рабства врагу.

Задостойник

Велича́й, душе́ моя́,/ пречестны́й Крест Госпо́день.

Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/ невозде́ланно возрасти́вший Христа́,/ И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во;/ тем ны́не возноси́му,// поклоня́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

 • Воздвижение Креста Господня
 • Господь умер – неужели останемся мы безучастны?

Примеры

Если тревожит состояние здоровья, то говорите следующее:

Господь, прошу тебя о помощи рабе твоей (имя). Даруй здоровье и очисти тело мое от хворей телесных и душевных. Дай сил на пути к исцелению и укрепи веру мою. Аминь!

Любовные треволнения передайте на Святой суд такими словами:

Господь Всемогущий, снизойди до мольбы рабы твоей (имя) и очисти меня от грехов и помыслов нечистых. Молю тебя, Боже, помоги обрести любовь и даруй рабе твоей (имя) союз крепкий и вечный с рабом божьим (имя). Аминь

Осторожнее, если волнует сфера финансов. Духовность требует смиренного терпения, стойкости в испытаниях. Необходимо продемонстрировать, что принимаете текущее положение. Прочтите «Живые в помощь».

Чтобы избавиться от преследующих бедствий и несчастий произнесите 90-й псалом. Молите о милости и снисхождении к вашим грехам и слабостям. Не пытайтесь вымолить покарание врага.

Это интересно: Заговоры в праздник Спаса на богатство, любовь, желание…

Что нельзя делать в Яблоневый Спас

Этот августовский день не является выходным. Верующим позволено заниматься повседневными трудами и заботами. Но некоторых домашних и производственных обязанностей следует избегать

Под запретом:

 1. Генеральная уборка, перестановка мебели в квартире. Отложите.
 2. Переезд в иной дом. Лучше перевезите имущество заранее.
 3. Вязание, шитье, вышивка. Острые предметы (спицы, иголки, крючки), по поверьям, привлекают беды. Возьметесь за рукоделие — будете весь последующий год плакать.
 4. Причинение вредя насекомым. Не травите тараканов, не обижайте муравьев. Комара лучше согнать с руки. Прихлопните — последует наказание за неуважение к каждой Божьей твари.
 5. Злоупотребление в еде, питье, удовольствиях и развлечениях. Еще идет Успенский пост. Потому питаться нужно скоромно, а алкоголь убрать подальше. Не пейте за праздничным столом.
 6. Ссоры и конфликты. Отодвиньте в дальний уголок памяти обиды, страдания, ревность, подозрения. Теперь не время инициировать конфронтацию и выяснение.

Недопустим призыв несчастья в адрес любого иного человека. Судьбу обидчика передайте в руки Иисуса Христа. Не волнуйтесь о его несчастной доле. Каждый получит именно то, что заслуживает. Но решать не смертным, а небесным жителям.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector